Mapa

Rozdávanie Betlehemského svetla v Humennom 24.12.2020

Miesta pre odpálenie Betlehemského svetla

humenne-20

Starý kostol

9.00 – 14.00 hod.
pred rímskokatolíckym kostolom Všetkých svätých
img00011

Sídlisko III

9.00 – 14.00 hod.
pred kostolom Troch košických mučeníkov
3

Sídl. pod Sokolejom

9.00 – 14.00 hod.
pred kostolom Sťatia sv. Jána Krstiteľa

Miesta rozdávania Betlehemského svetla v Humennom

Mapa miest rozdávania

Svetlo z Betlehema

Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak,
ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.