Často kladené otázky

Opýtajte sa nás na čokoľvek

Máte otázku ?

Prečítajte si prosím nasledujúce otázky a ak nemôžete nájsť odpoveď, pošlite nám Vašu otázku, odpovieme Vám čo najskôr.

Napíšte nám …

Máte otázky ?

Najčastejšie otázky

Často kladené otázky

Aký význam má Betlehemské svetlo?

Malý plamienok, odpálený v Bazilike Narodenia Pána, sa odovzdáva osobným odpálením plamienka zo sviečky na sviečku, z ruky do ruky. Všetky tieto svetielka majú svoj pôvod v tom prvom, počiatočnom, a je priam až neskutočné, že sa dostanú k miliónom ľuďom v Európe i na Slovensku, že dokážu v človeku vznietiť prejav ľudskej lásky a spolupatričnosti aj s ľuďmi, s ktorými sa v živote nestretol, ktorých nepozná. Svetlo pokoja a mieru z Betlehema je krásny symbol, aby sme vytvárali pokoj a mier v našom vnútri, v našich životoch i v našom okolí. Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a porozumenie šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla. Táto akcia nesie v sebe obrovskú energiu, ktorá vie podmaniť celého človeka a pritiahnuť mnohých ľudí. Je to úžasné, že práve my, skauti, máme možnosť podieľať sa na takejto krásnej tradícii. K skautom sa pridávajú skautskí rodičia aj s malými deťmi, ktorí si nenechajú ujsť túto príležitosť. Rok od roka sa takto zväčšuje skupina ľudí, ktorá má podobné cítenie, názory a hodnoty. Je to česť byť súčasťou štafety, ktorá v sebe nesie takéto nádherné posolstvo. Teším sa z každého odpáleného plamienka, keď vidím a cítim radosť, spolupatričnosť, nádej a vďaku, ktoré ľudia pri Betlehemskom svetle vyžarujú.

Odkiaľ je Betlehemské svetlo a kto ho odpálil?

Betlehemské svetlo je odpálené v Bazilike Narodenia Pána, kde ho každoročne odpáli Dieťa svetla pokoja. Je to dieťa, ktoré sa v Hornom Rakúsku v uplynulom roku vyznamenalo svojou pomocou, povšimnutiahodným správaním.

Ako sa k nám Svetlo dostane?

Tento rok  je to už 30 rokov od prvého odpálenia a celá slávnostná ceremónia sa presunie do Linzu – mesta, kde celá táto novodobá tradícia začala. Ekumenická bohoslužba sa uskutoční v sobotu 15. decembra v Katedrále Nepoškvrneného počatia Panny Márie (Mariendom).

Odtiaľ sa privezie Svetlo na Slovensko a ako už býva zvykom, najbližšia sobota pred Štedrým dňom je ideálnym časom na rozvoz Svetla vlakmi do každého kúta Slovenska. V tomto roku to bude v sobotu 22. decembra.

Kedy príde Betlehemské svetlo do Humenného?

Rozvoz Betlehemského svetla vlakmi po Slovensku je 21. decembra, kedy vo večerných hodinách príde aj do Humenného.

Kto sa stará v Humennom o Betlehemské svetlo?

Každoročne sa o Betlehemské svetlo starajú humenskí skauti zo 120. zboru prof. P. Bileca v Humennom.

Kde sídlia humenskí skauti?

Skautov v Humennom môžete nájsť v skautskej klubovni na Laboreckej ul. č. 71 v Humennom. Viac informácii nájdete v kontaktoch.

Kedy a kde si môžem odpáliť Svetlo v Humennom?

Betlehemské svetlo si v Humennom môžete odpáliť 24. decembra na týchto miestach.

Čo ak na niektorom mieste Betlehemské svetlo zhasne?

Betlehemské svetlo sa v Humennom dá odpáliť na piatich miestach. Na každom mieste je zapálený aj zálohový lampáš od ktorého sa dá vždy odpáliť. Rovnako aj v skautskej klubovni je zapálené zálohové Svetlo.

Dajú sa kúpiť sviečky na jednotlivých miestach?

Nie. Kto si chce odpáliť Betlehemské svetlo a priniesť ho domov, musí si priniesť vlastnú sviečku, kahanček alebo lampáš.